ELITE HONORS -MUUTOKSET VUODELLE 2018

Synergy WorldWiden Elite Honors -ohjelma palkitsee tiimin jäseniä heidän kuukausittaisista ponnisteluistaan liiketoimintansa eteen. Ohjelmaa päivitetään vuodelle 2018, ja luvassa on lisää tunnustuksia ja etuja – siis enemmän syitä Elite Honors -pätevöityä. Mitä useammin pätevöidyt, sitä enemmän palkintoja ansaitset.

ELITE HONORS -PÄTEVÖITYMINEN 2018

Yhdessä kuussa
  • Ansaitse vähintään 600 CV:n TC1-volyymi. Plus...
  • UUTTA: Sponsoroi uusia jäseniä, joiden rekisteröitymisvolyymi on vähintään 200 CV.

Joka kuukausi vähintään yhtä uutta tiimin jäsentä sponsoroivat tiimiläiset ovat Elite-tason liiketoiminnan rakentajia, jotka saavat tunnustusta vuoden mittaan.

ELITE HONORS -TUNNUSTUKSET JA -PALKINNOT

Tänä vuonna poistamme pätevöitymistasoja ja painotamme pätevöitymiskertoja enemmän. Pätevöitymiskertojen määrän perusteella annetaan tunnustusta seuraavasti:

1 kerta
Blogitunnustus

3 kertaa
Blogitunnustus + Elite Honors -rintamerkki + 100 € tuotekrediittiä

6 kertaa
Blogitunnustus + maksuton konferenssi-ilmoittautuminen* + 200 € tuotekrediittiä

9 kertaa
Blogitunnustus + tunnustus konferenssivihkosessa + varhainen pääsy konferenssimyymälään + 300 € tuotekrediittiä

12 kertaa
Blogitunnustus + Elite Honors -kristalli + 400 € tuotekrediittiä

Edessä on tiimin rakentamisen ja Elite Honors -pätevöitymisen kannalta loistava vuosi. Synergy-tiimin jäsenet ovat tunnustuksensa ansainneet.

ELITE HONORS 2018 -TUOTEKREDIITTI
Edellä mainittujen palkintojen lisäksi Synergy-tiimin jäsenillä on mahdollisuus ansaita tuotekrediittiä sen mukaan, kuinka johdonmukaisesti he noudattavat Elite Honors -ohjelmaa vuoden 2018 aikana.

KREDIITIN ANSAITSEMINEN 
Saadakseen ylimääräistä tuotekrediittiä kalenterivuoden lopussa tiimin jäsenellä täytyy olla aktiivinen tili, hänen maineensa yrityksessä täytyy olla moitteeton ja hänen täytyy täyttää seuraavat vaatimukset:

(1)   Ennen tammikuuta 2018 rekisteröityneiden tiimin jäsenten täytyy ansaita vähintään 600 CV:n TC1-volyymi vuoden jokaisessa kuussa sekä Elite Honors -pätevöityä vuoden aikana vähintään neljästi.

TAI

(2)   Uusien tiimin jäsenten täytyy aktivoida jäsentilinsä 30.6.2018 mennessä, ansaita 600 CV:n TC1-volyymi joka kuussa koko loppuvuoden, Elite Honors -pätevöityä vähintään neljästi ja ansaita TC1-keskukseen vuoden loppuun mennessä kumulatiivinen volyymi, joka on vähintään yhtä suuri kuin tuotekrediittiä vastaava 12 kuukauden kokonaismäärä.

TUOTEKREDIITN MAKSAMINEN
Jos edellä mainitut ehdot täyttyvät, tuotekrediittiä maksetaan seuraavien CV-portaiden mukaan:

7 200 CV:         1 200 euroa
14 400 CV:       2 400 euroa
28 800 CV:       4 800 euroa

Tuotekrediitti maksetaan sen ansainneille tiimin jäsenille viimeistään 31.1.2019. Krediittiä pääsee käyttämään Pulse-portaalin kautta tai asiakaspalvelun avulla. Krediitillä ei voi ostaa tuotepaketteja, vaan sitä voi käyttää ainoastaan tiimin jäsenten tukkuhinnalla myytäviin yksittäistuotteisiin.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us