ELITE HONORS 2018 -TUOTEKREDIITTI


Vuoden aikana ansaitsemiensa Elite Honors -palkintojen lisäksi Synergy-tiimin jäsenillä on mahdollisuus ansaita ylimääräistä tuotekrediittiä sen mukaan, kuinka johdonmukaisesti he noudattavat Elite Honors -ohjelmaa vuoden 2018 aikana.

KREDIITIN ANSAITSEMINEN 
Saadakseen ylimääräistä tuotekrediittiä kalenterivuoden lopussa tiimin jäsenellä täytyy olla aktiivinen tili, hänen maineensa yrityksessä täytyy olla moitteeton ja hänen täytyy täyttää seuraavat vaatimukset:

(1)   Ennen tammikuuta 2018 rekisteröityneiden tiimin jäsenten täytyy ansaita vähintään 600 CV:n TC1-volyymi vuoden jokaisessa kuussa sekä Elite Honors -pätevöityä vuoden aikana vähintään neljästi.

TAI

(2)   Uusien tiimin jäsenten täytyy aktivoida jäsentilinsä 30.6.2018 mennessä, ansaita 600 CV:n TC1-volyymi joka kuussa koko loppuvuoden, Elite Honors -pätevöityä vähintään neljästi ja ansaita TC1-keskukseen vuoden loppuun mennessä kumulatiivinen volyymi, joka on vähintään yhtä suuri kuin tuotekrediittiä vastaava 12 kuukauden kokonaismäärä.

TUOTEKREDIITN MAKSAMINEN
Jos edellä mainitut ehdot täyttyvät, tuotekrediittiä maksetaan seuraavien CV-portaiden mukaan:

7 200 CV:         1 200 euroa
14 400 CV:       2 400 euroa
28 800 CV:       4 800 euroa

Tuotekrediitti maksetaan sen ansainneille tiimin jäsenille viimeistään 31.1.2019. Krediittiä pääsee käyttämään Pulse-portaalin kautta tai asiakaspalvelun avulla. Krediitillä ei voi ostaa tuotepaketteja, vaan sitä voi käyttää ainoastaan tiimin jäsenten tukkuhinnalla myytäviin yksittäistuotteisiin.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us