MUISTUTUS ELITE HONORS -TUOTEKREDIITISTÄ


Aika tuntuu kiittävän uskomatonta vauhtia. Vuosi 2017 lähenee jo loppuaan, ja haluamme muistuttaa Elite Honors -klubin jäseniä, että myös tuotekrediitin ansaitsemisaika päättyy pian.

TUOTEKREDIITIN ANSAITSEMISVAATIMUKSET
Synergy ilmoitti vuoden alussa, että 600, 1 200 ja 2 400 CV:n tasolla Elite Honors -pätevöityville tiimin jäsenille myönnetään tuotekrediittiä.

1.     Elite 600: 1 200 €
2.     Elite 1200: 2 400 €
3.     Elite 2400: 4 800 €

Saadakseen tuotekrediittiä tiimin jäsenellä täytyy olla aktiivinen tili, hänen maineensa yrityksessä täytyy olla moitteeton ja hänen täytyy täyttää seuraavat vaatimukset:

(1) Vanhojen tiimin jäsenten täytyy Elite Honors -pätevöityä kalenterivuoden aikana 12 peräkkäisenä kuukautena (tammi-joulukuussa).

TAI

(2) Uusien tiimin jäsenten täytyy aktivoida jäsentilinsä pätevöitymisvuonna 30.6. mennessä, Elite Honors -pätevöityä joka kuukausi loppuvuoden ajan ja saavuttaa TC1-seurantakeskuksen kumulatiivinen CV-määrä, joka on vähintään yhtä suuri kuin tuotekrediitin saamiseen vaadittavaa määrää vastaava 12 kuukauden määrä (600 CV = 7 200 CV, 1 200 CV = 14 400 CV, 2 400 CV = 28 800 CV).

Huom. Tuotekrediitit määräytyvät ansaitun pienimmän yhteisen CV-määrän perusteella.

Jatkakaa siis hyvää työtä! Kahdestoista Elite Honors -kuukausi on käsillä pikemmin kuin uskottekaan.

Lisätietoja ja esimerkkejä vuoden 2017 Elite Honors -ohjelmasta on täällä.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us