Elite Honors uudistuu


Vuonna 2015 lanseerattu Elite Honors klubi on ollut yksi tunnustusten kulmakivi tiimin jäsenille, jotka ovat työskennelleet menestyksekkäästi ja rakentaneet liiketoimintaa monistettavalla tavalla.

Haluamme Synergyssä yksinkertaistaa ja yhdenmukaistaa ohjelmaa, ja tämän vuoksi seuraavat uudistukset astuvat voimaan 1.1.2017 lähtien:

Pätevöitymisaika: tammikuu–joulukuu (kalenterivuosi)

PÄTEVÖITYMISTASOT


Seuraavat CV-määrät vastaavat kolmea pätevöitymistasoa, jotka vaikuttavat ohjelman tunnustuselementtiin. Kaikki CV-määrät koskevat TC1-seurantakeskusta, eikä uusien tiimin jäsenten tuomaa aktivointivolyymiä enää tarvita Elite Honors -pätevöitymisessä.

Elite 600 CV
Elite 1200 CV
Elite 2400 CV


ELITE HONORS -TUNNUSTUS 


Joka kuukausi kun pätevöidyt Elite Honors -klubiin, saat tunnustusta seuraavasti:

1 x pätevöityneet:  blogiteksti
3 x pätevöityneet:  rintamerkki ja blogiteksti
6 x pätevöityneet:  Elite Honors -klubikortti (varhainen pääsy konferenssimyymälään) ja blogiteksti
9 x pätevöityneet:  Elite Honors -klubitakki, blogiteksti ja tunnustus konferenssissa
12 x pätevöityneet:  tuotekrediittiä*, blogiteksti ja tunnustus konferenssissa


TUOTEKREDIITTI


Kalenterivuoden aikana pätevöityneet ansaitsevat tuotekrediittiä seuraavasti:


  1. Elite 600 tasolla tuotekrediittiä ansaitsee 1.200 euroa
  2. Elite 1.200 tasolla tuotekrediittiä ansaitsee 2.400 euroa
  3. Elite 2.400 tasolla tuotekrediittiä ansaitsee 4.800 euroa


Tuotekrediittiin liittyvät pätevöitymisvaatimukset:

Saadakseen tuotekrediittiä tiimin jäsenellä tulee olla aktiivinen tili, hänellä tulee olla hyvä maine yrityksessä ja hänen tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

(1) Vanhojen tiimin jäsenten tulee Elite Honors -pätevöityä kalenterivuoden aikana 12 peräkkäisenä kuukautena (tammi-joulukuussa).

TAI

(2) Uusien tiimin jäsenten tulee aktivoida jäsentilinsä pätevöitymisvuonna 30.6. mennessä, Elite Honors -pätevöityä joka kuukausi loppuvuoden ajan ja saavuttaa TC1-seurantakeskuksen kumulatiivinen CV-määrä, joka on vähintään yhtä suuri kuin tuotekrediitin saamiseen vaadittavaa määrää vastaava 12 kuukauden määrä (600 CV = 7.200 CV, 1.200 CV = 14.400 CV, 2.400 CV = 28.800 CV).

Huom. Tuotekrediitit määräytyvät ansaitun pienimmän yhteisen CV-määrän perusteella.

Esimerkkejä:


1. Hannu aktivoi jäsentilinsä tammikuussa 2017. Hän pätevöityy Elite 1200 –tasolle joka kuukausi tammi-marraskuussa. Joulukuussa hän pätevöityy Elite 600 -tasolle. Koska Hannu ei pätevöitynyt Elite 1200 -tasolle joulukuussa, mutta pätevöityi vähintään Elite 600 -tasolle kaikkina kuutena kuukautena, hän saa 1.200 tuotekrediittiä vuodelta 2017.

2. Saara aktivoi jäsentilinsä maaliskuussa 2017. Hän tutustuu Elite Honors -ohjelman hyötyihin ja ryhtyy monistamaan mallia liiketoiminnassaan. Saara pätevöityy Elite 600 -tasolle joka kuussa joulukuuhun 2017 saakka. Lisäksi hän kerryttää TC1-seurantakeskukseen vuoden aikana 8.000 CV. Koska Saara on Elite Honors -pätevöitynyt joka kuukausi JA on kerryttänyt yli 12 kuukauden määrää vastaavan CV-määrän (600 CV x 12 = 7.200 CV) TC1-seurantakeskukseen, hän saa 1.200 tuotekrediittiä vuodelta 2017.

3. Joni aktivoi jäsentilinsä elokuussa 2017. Valitettavasti hän voi hyödyntää Elite Honors -ohjelman tuotekrediittiosuutta vasta vuonna 2018. Hän voi kuitenkin monistaa mallia liiketoiminnassaan, saada tunnustusta saavutuksistaan ja hyödyntää Go Elite -bonusta joka kuukausi.

4. Ella aktivoi jäsentilinsä kesäkuussa 2017. Hän pätevöitynyt Elite 2400 -tasolle joka kuukausi loppuvuoden ajan. Lisäksi hän on kerryttänyt tuotemyynnin kautta ylimääräistä TC1-volyymiä, jonka ansiosta hänen kokonaismääränsä vuoden lopussa on 21.000 CV. Koska Ella ei saavuttanut kumulatiivista 28.800 cv:n volyymiä, mutta pätevöityi Elite Honors -klubiin joka kuukausi ja saavutti Elite 1.200 -tason vaatiman 14.400 CV:n kynnyksen, hän saa 2.400 tuotekrediittiä vuodelta 2017.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us