Selvennys Elite Honors -uudistuksesta


Elite Honors -mallin uudet pätevöitymisvaatimukset vuodelle 2017 julkaistiin aiemmin tässä kuussa. On ilo nähdä, että ohjelma auttaa eurooppalaisia jäseniämme yhä kasvattamaan liiketoimintaansa.

Olemme viime aikoina saaneet kysymyksiä pätevöitymiseen vaadittavasta aktivointivolyymistä, ja haluamme selventää asiaa. Kerroimme pätevöitymisvaatimuksista seuraavasti:

Pätevöitymistasot:
Seuraavat CV-määrät vastaavat kolmea pätevöitymistasoa, jotka vaikuttavat ohjelman tunnustuselementtiin. Kaikki CV-määrät koskevat TC1-seurantakeskusta, eikä aktivointivolyymiä huomioida enää Elite Honors -pätevöitymisessä.

600 CV*
1 200 CV*
2 400 CV*

* Kaikki CV-määrät lasketaan kuukausittaisen peruspätevöitymistason jälkeen.

Esimerkki: Yhdysvalloissa kuukausittainen peruspätevöitymistaso on 120 CV. Elite Honors -pätevöityminen edellyttää siis vähintään 720 CV:n TC1-määrää.

Teksti ”…eikä aktivointivolyymiä huomioida enää Elite Honors -pätevöitymisessä” viittaa vuonna 2016 voimassa olleeseen vaatimukseen, jonka mukaan pätevöityminen edellytti 200 CV:n aktivointivolyymiä. Se ei siis tarkoita, että jos uuden jälleenmyyjän aktivointivolyymi on 600 CV, volyymiä ei lasketa mukaan vuonna 2017 vaadittavaan vähintään 600 CV:n peruspätevöitymisvolyymiin. Henkilökohtainen aktivointivolyymi lasketaan edelleen henkilökohtaiseksi TC1-volyymiksi.

Jos sinulla on kysyttävää tai kaipaat tarkempaa selvitystä aiheesta, ota yhteyttä General Manageriisi tai asiakaspalveluun.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us