Forbes nimesi Nature's Sunshinen / Synergy WorldWiden yhdeksi Amerikan luotettavimmista yhtiöistä

Aiemmin tänä vuonna Forbes julkisti listan Yhdysvaltojen 100 luotettavinta yhtiötä, ja Nature’s Sunshine / Synergy WorldWide sai nimityksen micro-cap-luokassa. Forbesin oman kuvauksen mukaan nimeäminen on osoitus siitä, että yhtiö sitoutuu toimimaan "avoimuuden ja rehellisyyden mallina".


Listalle hyväksyttiin vain neljä yhtiötä farmaseuttisen alan luokkaan, joista yksi on Nature’s Sunshine (NATR), Synergy WorldWiden emoyhtiö ja arvostettu kumppani. Näistä neljästä yhtiöstä Nature's Sunshine / Synergy sai korkeimman AGR (Accounting and Governance Risk) -pistemäärän (92/100).*  Nature's Sunshine/Synergy WorldWide on ainoa suoramyyntialan yhtiö Forbesin listalla.


Tämä kunnianosoitus osoittaa, että Synergy WorldWide ja Nature's Sunshine ovat sitoutuneet noudattamaan korkean eettisyyden periaatteita kaikessa liiketoiminnassaan.

Kuinka sadan parhaan yhtiön luettelo laaditaan?

Forbesin luotettavuusmittaus perustuu GMI Ratings -analyysiyhtiön raportteihin. GMI (Governance Metrics International) tarkastelee 60 johtajuutta koskevaa ja oikeudellista laskentatoimimuuttujaa. Listan kärkeen sijoittuvilla yhtiöillä on tyypillisesti avoimin kirjanpito, vähiten riskialttiita tapahtumia ja tehokas yhtiön johtokunnan valvonta. Tärkeitä tekijöitä ovat erilaiset pistemäärää alentavat tekijät, esimerkiksi liian korkeat johtohenkilöiden palkat, johdon suuri vaihtuvuus ja lyhyeksi ajaksi palkattujen johtohenkilöiden korkeat palkat.

GMI tarkastelee yli 8000 julkisessa pörssissä noteerattua yhtiötä ja määrittää niille neljännesvuosittain riskipistemäärän. Yhtiön pörssiarvon on oltava vähintään 250 miljoonaa USA:n dollaria ja luetteloon hyväksynnän edellytys myös on, ettei Yhdysvaltojen arvopaperi- ja pörssikomitea SEC ole vaatinut yhtiötä toimittamaan korjattuja raportteja eikä tekemään oikaisuja aineistoihinsa.CONVERSATION

Instagram

Follow Us