Uudet asiantuntijat mukaan lääketieteelliseen ja tieteelliseen toimikuntaan


Nature’s Sunshine Productsin (NSP) ja Synergy WorldWiden lääketieteelliseen ja tieteelliseen toimikuntaan (lttk) kuuluu paljon maailmankuuluja asiantuntijoita, jotka tunnetaan omien alojensa johtavina toimijoina. Lttk:n jäseniin kuuluu ammattiaan aktiivisesti harjoittavia lääketieteen ammattilaisia, mullistavia keksintöjä julkaisseita tutkijoita ja tiedemiehiä, jotka ovat olleet mukana monien innovatiivisten tuotteiden kehittämisessä. Heidän monipuoliset taustansa ja kokemuksensa luovat pohjan ainutlaatuiselle kokonaistietämykselle ja arvokkaille tieteellisille näkemyksille. Ne tukevat tavoitettamme olla maailman paras terveyteen, hyvinvointiin ja elämäntapoihin keskittyvä yhtiö. Toimikunnan jäsenten asiantuntemus edistää uusien keksintöjen ja innovaatioiden syntymistä, ja niiden pohjalta kehitetään uusia, mullistavia tuotteita.

Toimikunnan jäseniin kuuluvat seuraavat henkilöt:

• Luis N. Pacheco, LT, eteläkalifornialainen perhelääkäri
• Sang Geon Kim, fil. tri, farmakologian professori, Soulin kansallinen yliopisto Hanoi
• Nigel Gericke, eteläafrikkalainen lääkäri, etnobotanisti ja etnofarmakologi
• Hani C. Soudah, LT, fil. tri, Washingtonin yliopiston lääketieteen laitos (St. Louis)
• William J. Keller, fil. tri, NSP:n tieteellisten resurssien johtaja
• Ingrum Bankston, LT, urologi Alabama Tuscaloosa


Luis N. Pacheco, LT


Emmy-palkittu lääketieteen tohtori Luis N. Pacheco on yksi maailman tunnetuimmista Yhdysvaltain latinoyhteisöön kuuluvista lääkäreistä. Hän toimii lääkärinä Etelä-Kaliforniassa sekä apulaisprofessorina Etelä-Kalifornian yliopiston Keckin lääketieteen laitoksen pediatrian osastolla.

Tri Pacheco on saanut useita tunnustuksia saavutuksistaan lääketieteen saralla. Hänelle on myönnetty Certificate of Added Qualification (CAQ) -sertifikaatti urheilulääketieteessä, ja hän on American Academy of Family Physicians -perhelääkärijärjestön jäsen. Hänet on valittu erinomaiseksi opettajaksi Etelä-Kalifornian yliopiston lääketieteen laitoksella. Hän on saanut kongressilta tunnustusta työstään American Youth Soccer Association (AYSO) -jalkapallojärjestön kanssa, ja myös American Diabetes Association on palkinnut hänet.

Tri Pacheco erikoistui perhelääketieteeseen Etelä-Kalifornian yliopistossa. Hän suoritti kliiniset harjoittelujaksot Harvardin, Tuftsin ja Bostonin yliopistoissa ja tohtorin tutkintonsa Puerto Ricon Central University -yliopistossa. Hänellä on myös biologian kandidaatin tutkinto New Yorkin Columbian yliopistosta.


Sang Geon Kim, FT, Fam


Filosofian tohtori Sang Geon Kim toimii tällä hetkellä Soulin kansallisen yliopiston lääketieteellisen tutkimuslaitoksen apulaisjohtajana. Hän on myös yliopiston aineenvaihdunta- ja tulehdussairauksien innovatiiviseen lääkitykseen keskittyvän tutkimuskeskuksen johtaja sekä yliopiston farmasialaitoksen professori. Lisäksi hän on mukana Korean elintarvike- ja lääkehallinnon toksikologiaan keskittyvässä neuvoa-antavassa toimikunnassa. Tri Kim on suorittanut laajoja tutkimuksia molekyylibiologian saralla ja tutkinut aineenvaihdunnan toimintahäiriöiden sairauteen johtavia periaatteita.

Tri Kimillä on lukemattomia saavutuksia. Vuonna 2010 hän sai Korean tasavallan terveys- ja hyvinvointiministeriön myöntämän tunnustuksen, ja aiemmin samana vuonna tiede- ja koulutusministeriö nimitti hänet kuukauden tiedemieheksi. Hän sai myös farmakologisen yhdistyksen myöntämän parhaan farmakologin palkinnon vuonna 2008. Tri Kimin kirjoituksia on julkaistu vertaisarviointia käyttävissä lehdissä yli 200 kertaa.

Tri Kim väitteli filosofian tohtoriksi Chicagon Northwestern Universityn lääketieteen laitoksella. Farmakologian maisterin ja farmasian kandidaatin tutkintonsa hän suoritti Soulin kansallisessa yliopistossa.


Nigel Gericke, LKT


Nigel Gericke on lääkäri, etnobotanisti ja etnofarmakologi, joka erikoistuu lääketieteellisiin ja ravintokasveihin liittyvään dokumentointiin, tutkimukseen, innovointiin ja tuotekehitykseen. Hän on erityisen kiinnostunut keskushermostoon vaikuttavista kasvikemikaaleista sekä ratkaisujen löytämisestä trooppisiin tauteihin, kuten malariaan.

Tri Gericke on tutkinut afrikkalaisia kasveja laajamittaisesti yli 20 vuoden ajan, ja hän on asiantuntija niiden elintarvike- ja lääkekäytössä, kehityksessä ja kaupallistamisessa, aktiivisten yhdisteiden eristämisessä, molekyylibiologisissa tutkimuksissa ja kasvien turvallisuuteen ja tehokkuuteen keskittyvien kliinisten tutkimusten ohjaamisessa.

Tri Gericke on eteläafrikkalaisen H, G & H Pharmaceuticals Ltd:n perustaja ja johtaja sekä Integral Bioceuticals Ltd:n perustaja ja toimitusjohtaja. Näistä jälkimmäinen on uranuurtaja afrikkalaisista luonnonresursseista saatavien uusien bioaktiivisten ainesosien, uutteiden ja eristettyjen yhdisteiden saralla. Tri Gericke on myös toiminut Esperanza Medicines Foundationin etnobotanian osaston johtajana ja Phyto Nova Ltd:n johtajana.


Tri Gerickellä on useita erilaisiin kasviyhdisteisiin ja -uutteisiin liittyviä patentteja niin Yhdysvalloissa kuin muissakin maissa. Hän on kirjoittanut kirjoja ja osallistunut Afrikan yrttifarmakopean kokoamiseen. Hänen tutkimuksistaan on kirjoitettu useissa arvostetuissa julkaisuissa, joiden joukkoon kuuluvat esimerkiksi Neuropsychopharmacology, Journal of Alternative and Complementary Medicine, Planta Medica, Biochemical Systematics and Ecology, Journal of Botany ja Journal of Ethnopharmacology. Hän on esitellyt tutkimustuloksiaan ympäri maailmaa.

Tri Gericke opiskeli Etelä-Afrikassa Johannesburgin University of the Witwatersrand -yliopistossa, josta hän valmistui lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi vuonna 1984. Hänellä on myös kasvi- ja eläintieteiden alempi korkeakoulututkinto samasta yliopistosta.


Hani C. Soudah, LT, FT

Lääketieteen ja filosofian tohtori Hani Soudah toimii kliinisen lääketieteen apulaisprofessorina Washingtonin yliopiston lääketieteen laitoksen sisätautien osastolla sekä vierailevana apulaisprofessorina Nanjingin yliopiston lääketieteen laitoksella. Hän on sisätautilääkäri ja liikalihavuuden hallinnan asiantuntija.

Tri Soudah on erikoistunut tutkimukseen ja koulutukseen vuosien ajan. Hänen tutkimustuloksiaan on julkaistu useissa arvostetuissa tieteellisissä julkaisuissa, mukaan lukien The New England Journal of Medicine, Gastroenterology, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics ja The American Journal of Physiology. Hän on myös esitellyt tutkimustuloksiaan eri puolilla Yhdysvaltoja, Saksassa ja Belgiassa.

Tri Soudah erikoistui sisätauteihin Washingtonin yliopiston lääketieteen laitoksen Barnesin sairaalassa. Sitä ennen hän toimi jatko-opiskelijan stipendillä tutkijana Michiganin yliopiston sisätautiopin laitoksen vatsatautiopin osastolla Ann Arborissa. Hän suoritti lääketieteen ja kirurgian erikoistumisjaksot University Medical Center Hamburg-Eppendorfissa ja Altonan sairaalassa Hampurissa. Sieltä hänellä on myös alempi korkeakoulututkinto. Soudahin filosofian tohtorin tutkinto on Hampurin yliopistosta, missä hän opiskeli lääketiedettä.


William J. Keller, FT, FaM

William J. Keller aloitti Nature’s Sunshinen palveluksessa huhtikuussa 2001 terveystieteiden ja koulutuspalveluiden osaston apulaisjohtajana. Hän on ollut osaston johdossa yli kymmenen vuotta, ja tällä hetkellä hän toimii Nature’s Sunshine Productsin tieteellisten resurssien johtajana.


Ennen NSP:lle tuloaan tri Keller

• toimi American Society of Pharmacognosyn sihteerinä
• oli mukana American Herbal Products Associationin hallituksessa
• oli mukana Texas A&M Universityn farmasian laitoksen ja Idahon osavaltionyliopiston dekaanin neuvoa-antavassa toimikunnassa
• toimi Alabaman Samfordin yliopiston McWhorter School of Pharmacyn farmasian osaston johtajana
• toimi erilaisissa apurahoja myöntävissä paneeleissa, toimituksissa ja käsikirjoitusten tarkastajana.

Tri Keller työskenteli farmaseuttina lähes 30 vuoden ajan ja kolmessa eri osavaltiossa. Hän on toiminut opettajana farmasian osastolla sekä Samfordin että Koillis-Louisianan yliopistoissa. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu yli 50 kertaa arvostetuissa julkaisuissa, kuten The Journal of Natural Products, Pharmaceutical Biology, Phytochemistry ja The Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Keller suoritti filosofian tohtorin tutkintonsa Washingtonin yliopistossa, jossa hän opiskeli farmasiaa. Farmasian maisterin ja kandidaatin tutkintonsa hän suoritti Idahon osavaltionyliopistossa.


Ingrum W. Bankston, LT


Ingrum W. Bankston toimii urologina Tuscaloosa Urology Centerissä Alabamassa.

Tri Bankston toimii tällä hetkellä apulaisprofessorina Alabaman yliopiston kirurgian laitoksella. Hän on myös toiminut Alabaman urologisen yhdistyksen johtajana vuodesta 2006.

Tri Bankston suoritti lääketieteen tutkintonsa Alabaman yliopistossa Birminghamissa, missä hän oli suorittanut myös alemman korkeakoulututkinnon.

Hän suoritti yleiskirurgian harjoittelunsa Ochsner Foundationin sairaalassa Louisianassa ja erikoistumisjaksonsa Alabaman yliopiston urologian laitoksella.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us