Miten herätät innostusta ihmisissä ja saat heidät motivoitumaan?

Klikkaa tästä nähdäksesi tämän artikkelin ja muut artikkelit meidän neljännesvuosittaisesta Legacy Magazine.

Eric ja Kati Gammals ovat Pearl Executive -tason tiimijohtajia ja Synergy WorldWiden Euroopan neuvontaryhmän jäseniä. Esittelemme neljännesvuosittain neuvontaryhmän jäsenen, joka antaa sinulle arvokkaita neuvoja ja kertoo omasta Synergy-menestystarinastaan.

Olemme todella onnellisia siitä, että voimme olla mukana Synergyn toiminnassa ja että voimme auttaa muita löytämään nämä elämänlaatua parantavat tuotteet sekä upean liiketoimintamahdollisuuden.

Olemme henkilökohtaisesti todenneet, miten valtavia mahdollisuuksia Synergy-liiketoiminta tuo mukanaan. Ensiksikin jokaisella on mahdollisuus auttaa muita ihmisiä ja hankkia tuloja niin tekemällä. Kun Synergyn toimintaan tutustuu tarkemmin ja syvällisemmällä tasolla, havaitsee, miten valtavia oppimis- ja kehittymismahdollisuuksia se tarjoaa. Ihmiset kokevat mielekkään toiminnan merkityksellisyyden, ja he saavat uutta pontta elämäänsä sekä mahdollisuuden olla mukana innostuneessa ja tulevaisuuteen luottavassa tiimissä.  

Kun tutustuimme Synergyn tarjoamiin mahdollisuuksiin, halusimme tavata myös yhtiön johtoryhmän jäsenet, koska halusimme tietää, millaiset ihmiset johtavat tätä yritystä. On tärkeää, että uudet tiimijäsenet saavat tilaisuuden keskustella menestyneiden tiimijäsenten kanssa. Tämän vuoksi suosittelemme, että uudet uudet tiimijäsenet toivotetaan tervetulleiksi henkilökohtaisella puhelinsoitolla.Puhelun aikana uusi tiimijäsen ja ylälinjan menestynyt tiimijäsen saavat tilaisuuden keskustella keskenään Näin uusi jäsen tutustuu tiimin johtajiin ja heidän arvoihinsa.


Tämän jälkeen uuden jäsenen on helpompaa ottaa yhteyttä ylälinjan tiimijäseneen tarvitessaan tukea, ja vähitellen koko tiimi hyötyy tästä toimintatavasta. Paras yhteydenottotapa on neuvottelupuhelu, jonka tiimijäsenen sponsori järjestää. Näin myös sponsorit oppivat käyttämään neuvottelupuheluja yhteydenottoihin. Opastamme kaikkia tiimijäseniämme käyttämään mahdollisimman paljon neuvottelupuhelujen tarjoamia mahdollisuuksia kaikessa liiketoiminnassa – Synergyn yleisesittelyssä, asioiden jälkiseurannassa, koulutuksessa, valmennuksessa ja tunnustusten antamisessa.

Tutustuessamme Synergyyn hankimme myös lisätietoja lääketieteellisen ja tieteellisen neuvontaryhmän jäseniltä, ja halusimme tutustua menestyneimpiin tiimijäseniin ja heidän liiketoimintaansa sekä taustoihinsa.  Tärkeintä oli kuitenkin tuotteisiin tutustuminen ja niiden esitteleminen perheenjäsenille ja parhaille ystäville. Tuotteiden vaikutusten toteaminen oli meille ratkaisevan tärkeää. Haluamme myös muiden ihmisten hyötyvän näistä tuotteista. Synergyn kansainvälisiin ja maakohtaisiin konferensseihin sekä muuhun koulutukseen osallistumisella on niin ikään olennainen merkitys liiketoiminnan kannalta. Olemme tulleet siihen tulokseen, että 80 prosenttia menestyksestä perustuu näihin tilaisuuksiin osallistumiseen.

Tiiminjohtajan tai verkoston valmentajan tulisi aina muistaa tiimijäseniin yhteydessä ollessaan seuraavat olennaiset arvot: rakkaus, rohkeus, rehellisyys, rauhallisuus ja nöyryys.

Kun noudatat näitä arvoja ja suhtaudut toimintaan avoimin mielin sekä kuuntelet muita ihmisiä, autat ihmisiä innostumaan ja motivoitumaan.  On myös tärkeää, että osaat rentoutua etkä ota asioita liian henkilökohtaisesti. Keskity olennaiseen, innostu ja nauti kaikesta mitä teet.

Opi tuomaan asioista esiin positiiviset puolet ja näe jokaisessa haasteessa uusi mahdollisuus.

Parhain terveisin,
Eric ja Kati Gammals


CONVERSATION

Instagram

Follow Us