MUUTOKSIA NIMIKEVOLYYMIN LASKEMISEEN


Synergy WorldWide haluaa nopeuttaa nousuasi Presidential Executive -tasolle ja helpottaa siksi uusien nimikkeiden saavuttamista.

TOIMINTAPERIAATE

Jäsenten on tärkeää ymmärtää, että muutos koskee vain tasolta toiselle nousua. Se ei vaikuta komissioiden laskentaan.

Aiemmin nimike määräytyi yhden luvun eli heikomman alalinjan komissiovolyymin perusteella. Tästedes nimike määräytyy kolmen erillisen luvun perusteella.

Tarkastellaan niitä jokaista erikseen:

1. Heikomman alalinjan CV
Heikompi alalinja tarkoittaa organisaatiosi kahdesta alalinjasta pienempää. Vahvempi alalinja on alalinjoista suurempi.

Esimerkki
Oikea alalinja= 500 CV, vasen alalinja = 1 000 CV
Heikko alalinja = 500 CV


Aiemmin nimike määräytyi ainoastaan heikomman alalinjan CV-volyymin perusteella. Jatkossa heikomman alalinjan CV-volyymi on vain yksi kolmesta huomioitavasta tekijästä.

2. Seurantakeskuksen 1 komissiovolyymi (TC1:n CV)
TC1-keskuksen CV määräytyy henkilökohtaisten tilausten ja sponsoroitujen kanta-asiakkaiden tilausten perusteella.

Esimerkki
Tammikuussa henkilökohtaisten tilaustesi volyymi on 200 CV, ja yksi kanta-asiakas tilaa 200 CV:n edestä. TC1-volyymisi on siis 400 CV. 

Ennen muutosta TC1-keskuksen volyymi huomioitiin ainoastaan yläpuolellasi olevien tiimin jäsenten nimikkeitä määritettäessä. Sitä ei huomioitu omaa nimikettäsi määritettäessä. Jatkossa koko TC1-keskuksen CV-volyymisi (ennen Elite-hyvitystä) huomioidaan nimikettä määritettäessä.


3. Sponsoroitujen tiimin jäsenten Elite-hyvityksen CV
Kaikille markkinoille on määritetty oma Elite-tasonsa, jonka saavutettuaan tiimin jäsenet ovat oikeutettuja 25 prosentin Elite-hyvitykseen kullekin kuulle määritetyn volyymin ylittävältä osalta. Tässä selityksessä käytetään Elite-tasona 200 CV:n volyymiä.

TC1-keskuksen 200 CV:n volyymin alle jäävä osuus lasketaan normaaliksi pätevöitymisvolyymiksi. Myös puolet 200 CV:n volyymin ylittävästä volyymistä lasketaan mukaan pätevöitymisvolyymiin. Jäljelle jäävän volyymin perusteella lasketaan ja maksetaan Elite-hyvitys, eikä sitä lasketa mukaan pätevöitymisvolyymiin. Tässä selityksessä kyseisestä volyymistä käytetään nimitystä Elite-hyvityksen CV.

Esimerkki
Jouni tekee kuun ensimmäisenä päivänä 200 CV:n tilauksen. Myöhemmin samassa kuussa yksi hänen asiakkaistaan tekee 100 CV:n tuotetilauksen. Tämä 100 CV:N volyymi puolitetaan. 50 CV lisätään henkilökohtaisen tilauksen 200 CV:n volyymiin.  Jäljelle jäävä 50 CV käytetään 25 prosentin Elite-hyvityksen maksuun. 

Jos kuulut Jounin ylälinjaan, 300 CV:stä 250 CV lasketaan mukaan sen alalinjan volyymiisi, johon Jouni kuuluu. 

Nimikkeesi määräytymisessä huomioidaan KOKO sponsoroimiesi tiimin jäsenten Elite-hyvityksen CV (Elite-hyvityksen maksua varten vähennetty volyymi). Tämä koskee kaikkia sponsoroimiasi jäseniä alalinjasta riippumatta.


Seuraavat esimerkit havainnollistavat toimintaperiaatetta.

Esimerkki 1

Sallan heikomman alalinjan volyymi on 1 700 CV. Hänen vahvemman alalinjan volyyminsä on 3 000 CV.

Sallan TC1-keskuksen volyymi on 700 CV, ja hänen sponsoroimiltaan tiimin jäseniltä vähennettiin 600 CV Elite-hyvityksen maksua varten.

Sallan nimikevolyymi lasketaan seuraavasti:

heikomman alalinjan volyymi 1 700 CV + TC1-keskuksen volyymi 700 CV + Elite-hyvitys 600 CV = 3 000 CV

Sallan nimikevolyymi on nyt 3 000 CV, ja hän on hopeatasolla. Hänen todellinen, komissioiden laskemisessa käytettävä heikomman alalinjan volyyminsä on edelleen 1 700 CV.

Esimerkki 2

Riston heikomman alalinjan volyymi on 11 000 CV. Hänen vahvemman alalinjan volyyminsä on 20 000 CV.

Riston TC1-keskuksen volyymi on 2 500 CV, ja hänen sponsoroimiltaan tiimin jäseniltä vähennettiin 1 500 CV Elite-hyvityksen maksua varten.

Riston nimikevolyymi lasketaan seuraavasti:

heikomman alalinjan volyymi 11 000 CV + TC1-keskuksen volyymi 2 500 CV + Elite-hyvitys 1 500 CV = 15 000 CV

Riston nimikevolyymi on 15 000 CV, ja hänen tasonsa on Team Manager. Hänen todellinen, komissioiden laskemisessa käytettävä heikomman alalinjan volyyminsä on edelleen 11 000 CV.

Esimerkki 3

Jenni on vasta liittynyt Synergyn jäseneksi, eikä hänen kummassakaan alalinjassaan ole vielä ketään. Kummankin alalinjan volyymi on siis 0 CV. Jenni on kuitenkin kertonut tuotteista sukulaisilleen ja ystävilleen, jotka haluavat kokeilla niitä. Niinpä hän on ensimmäisen kuukauden aikana ostanut 1 500 CV:n edestä tuotteita omaan käyttöönsä sekä uusille asiakkaille myytäväksi.

Jennin kokonaisvolyymi on TC1-keskuksen volyymi eli 1 500 CV.

Jennin nimikevolyymi lasketaan seuraavasti:

heikomman alalinjan volyymi 0 CV + TC1-keskuksen volyymi 1 500 CV + Elite-hyvitys 0 CV = 1 500 CV

Jennin nimikevolyymi on 1 500 CV, ja hän on pronssitasolla. Hänen todellinen, komissioiden laskemisessa käytettävä heikomman alalinjan volyyminsä on edelleen 0 CV.


NIMIKEVOLYYMI PULSE-PORTAALISSA

Pulse-portaalin etusivun vasemmassa reunassa olevassa suorituspalkissa on oma osionsa nimikevolyymille.

Osiosta voit tarkistaa

  1. nimikevolyymisi
  2. TC1-keskuksen volyymisi
  3. Elite-hyvityksen volyymisi 
  4. vasemman alalinjan volyymisi
  5. oikean alalinjan volyymisi. 

Näiden lukujen perusteella näet selkeästi, miten nimikevolyymisi lasketaan.

Nyt sinun on siis entistä helpompi nousta tasolta toiselle, kun rakennat Synergy-liiketoimintaa yhdessä liikekumppaneidesi ja asiakkaidesi kanssa.


Huom. Nimikevolyymi päivittyy Synergyn tietokantaan 2–3 tunnin välein. Kun teet tilauksen, nimikevolyymisi ei siis päivity saman tien – olethan kärsivällinen!

CONVERSATION

Instagram

Follow Us