Team Managereiden haastattelu: Anna-Maija ja Hannu Kreivi

Anna-Maija ja Hannu Kreivi ovat aina olleet yritteliäitä ja heillä on ollut taitoa yhdistää perhe ja bisnes. He ovat pitkään toimineet yrittäjinä ja heillä on 10 lasta, joista nuorin on 14 vuotias. Lapsenlapsia heillä on tällä hetkellä 15.


Anna-Maija Kreivillä on rautainen yli 25 vuoden kokemus suoramyyntialalta ja kuultuaan Synergystä hän ei ollenkaan ajatellut tätä liiketoimintana, päinvastoin. Anna-Maija oli tyytyväinen omaan työhönsä ja lähti käyttämään tuotteita, jotta jaksaisi paremmin puolisona, äitinä, huippumyyjänä ja tiiminvetäjänä. Anna-Maijan puoliso Hannu seurasi sivusta skeptisenä, mutta hänkin vähitellen kiinnostui huomattuaan miten tuotteet toimivat ja miten bisnes alkoi rullata. 

Nyt Anna-Maija ja Hannu tekevät Synergyä innolla yhdessä. Molemmat kouluttavat tiimijäseniä ja pitävät Synergy-infoja ja valmennuksia. Anna-Maija ja Hannu ovat upea esimerkki siitä, miten Synergyssä menestyy kun auttaa muita menestymään. 

1. Miten tutustuitte Synergyyn? Mikä sai teidät kiinnostumaan yhtiöstä?

Anna-Maija: Kiinnostuin Synergystä kun veljeni soitti ja kertoi Synergyn tuotteista. Kiinnostuin, koska toivoin saavani apua verekierto-ongelmiini. Saatuani hyvät kokemukset tuotteista, kiinnostuin myös Synergyn tarjoamasta liiketoimintamahdollisuudesta, koska halusin jakaa kokemukseni. Tutustuttuani paremmin yhtiöön ja bisnespuoleen huomasin, että olin jo pitkään etsinyt tällaista yhtiötä, joka Synergy on.

Hannu: Tutustuin Synergyyn vaimoni kautta hänen aloittaessa tuotteiden käytön. Aluksi olin hyvin skeptinen. Kiinnostus lisääntyi kun näin tuotteiden vaikuttavan oikeasti. Eräänä iltana lähdin tapaamaan Eric Gammalsia 250 km päähän ja vasta kuultuani Ericiä vakuutuin sekä tuotteista että yhtiöstä.

2. Mistä tuotteesta pidätte eniten ja miksi?

Anna-Maija ja Hannu: V3-ohjelman tuotteet ovat kaikki todella tärkeitä ja erityisesti ProArgi 9+ on loistava tuote, koska se ylläpitää energiatasoa, antaa potkua elämään ja tukee kokonaisvaltaista terveyttä. 

3. Kun rakennatte Synergy liiketoimintaanne, niin millainen on tyypillinen päivän kulku? 

Anna-Maija ja Hannu: Annamme tiimiläisille mallin miten toimimalla Synergyssä saa tuloksia ja menestyy. Pidämme Synergy-infoja puhelimitse ja kasvokkain, annamme tiimiläisille valmennusta skypellä ja puhelimitse joissa autamme heitä esim. konkretisoimaan tavoitteita arjen tekemisen tasolle. Tapaamme tiimiläisiä myös kahden kesken ja järjestämme tiimille tiimipuheluita ja  –tapaamisia.

4. Mikä on ollut suurin tekijä, mikä on Synergyssä menestymisenne taustalla?

Anna-Maija ja Hannu: Pohjan menestykselle luo se, että Synergyn tuotteet toimivat. Omien tuotekokemusten kautta tämä menee eteenpäin. Tässä kouluttautuminen on todella tärkeää ja erityisesti sen opiskelu, että miten Synergyssä menestytään. Kaikkein tärkein tekijä on se, että toiminta on ammattimaista ja tällä alalla se merkitsee sitä että toimii sillä systeemillä millä muutkin ovat tässä menestyneet. Tässä ei tarvitse keksiä pyörää uudestaan. Meillä on käytössämme Team Abundance-systeemi, joka tekee toiminnasta monistettavan. Tietysti aktiivisuus on tärkeää, että on valmis tekemään sen työn mitä tässä vaaditaan ja että kehittää itseään jatkuvasti. On pystyttävä kasvamaan ihmisenä, muuten liiketoiminta ei kasva. Toki siitä on myös ollut hyötyä, että meillä on kokemusta alalta ja laaja kontaktiverkosto.

5. Millaisia ominaisuuksia Synergy johtajalla tulisi olla johtaessaan menestyvää tiimiään? 

Anna-Maija ja Hannu: Johtajan tulee aina olla valmis auttamaan. Pitää olla esimerkkinä muille, positiivinen ja innostava. Tässä on tärkeintä ajattelu- ja toimintatapojen monistuminen tiimissä ja ymmärrys, että johtaminen tapahtuu omalla esimerkillä. Hyvän johtajan tulee luottaa tiimijäseniin ja heidän kykyynsä oppia ja kasvaa. Johtajan tulee tuntea ala tai kouluttautua nopeasti, jotta saa ymmärryksen alan eduista ja haasteista. Hyvä johtaja auttaa tiimiläisiä myös yksilötasolla tunnistaen kehitystarpeet. On tärkeä huolehtia siitä, että jokainen saa onnistumisia, koska sitä onnistumisten kokemisen kautta ihmiset motivoituvat. 

6. Miten inspiroitte ja motivoitte tiimijäseniänne?

Anna-Maija ja Hannu: Inspiraatio ihmisissä syntyy siitä, kun he huomaavat miten he pystyvät toteuttamaan unelmansa Synergyn avulla. Autamme tiimijäseniä oppimaan mikä tavoitteiden asettamisessa on tärkeintä, työstämme heidän kanssaan tavoitteet käytännön tasolle suunnitelmaksi ja valmennamme heitä jatkuvasti. Olemme tehneet yhdessä tiimiläisten kanssa sekä lyhyen että pitkän ajan tavoitteita. Tavoite pitää olla realistinen ja helposti saavutettavissa, jotta tiimiläisten motivaatio säilyy eikä usko lopu kesken kaiken. Olemme tiimiin jatkuvasti yhteydessä; järjestämme tiimille koulutuksia & tapaamisia, sparrauspuheluita ja ideoimme yhdessä. 

7. Mitä toivotte saavuttavanne Synergyssä seuraavien lähivuosien aikana? Mitkä ovat pitkän tähtäimen suunnitelmanne?

Anna-Maija ja Hannu: Tärkeintä on tukea ihmisiä, jotka haluavat kasvaa liidereiksi eli uusiksi johtajiksi. Kun autamme tiimiläisiä pääsemään eteenpäin ja saavuttamaan tavoitteensa, saavutamme sitä kautta omat tavoitteemme. Tavoitteemme on taloudellinen riippumattomuus ja Presidential Executive-taso viimeistään v. 2017. Haluamme rakentaa maailmanlaajuisesti menestyvän tiimin ja jättää perinnön jälkipolville.

8. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät asiat, joista kertoisitte ihmiselle joka ei vielä ole kuullut Synergystä?
Anna-Maija ja Hannu: Omien kokemusten kautta kerromme tuotteiden tärkeydestä, koska niiden avulla on mahdollista kohentaa elämän laatua. Kerromme myös kiinnostuneille liiketoimintamahdollisuudesta, koska Synergyn avulla on  mahdollista päästä myös taloudellisesti itsenäiseksi.

9. Mitä saavuttamanne pin-taso merkitsee teille ja liiketoiminnallenne?

Anna-Maija ja Hannu: Uusien pin-tasojen saavuttaminen on aina hienoa ja meille tämä Team Manager taso on yksi askel kohti isompaa tavoitetta. Koemme, että tiimissämme ja toiminnassamme ovat perustukset nyt kunnossa. Meillä on tiimissä hyviä liiketoiminnanrakentajia ja teemme yhdessä töitä, jotta he menestyvät ja saavuttavat tavoitteensa. Haluamme olla yhdessä huipulla.

10. Millä tavalla elämänne on muuttunut sen jälkeen kun liityitte Synergyyn?

Anna-Maija: Olen saanut terveyteni takaisin, mikä on paras asia mitä minulle on tapahtunut Synergyyn tutustumisen jälkeen. Koen myös, että koko elämäni on muuttunut paremmaksi, koska nyt voimme unelmoida sellaisesta mikä on ollut haavetta aikaisemmin. Synergy on lahja, josta olen todella kiitollinen. Terveys ja vauraus, sitä voi jakaa kaikille, jotka sen haluaa ottaa vastaan. Uskomattoman upeaa!!! Kiitos SYNERGY!!!

Hannu: Elämäni on muuttunut tasapainoisemmaksi ja terveemmäksi hienojen ihmisten seurassa. KIITOS SYNERGY! KIITOS KATI JA ERIC GAMMALS, te teette unelmistamme totta.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us