Toisen vuosineljänneksen upea tulos

Synergy WorldWidella on ilo raportoida tasaisesta kasvusta ja hyvästä  tuloksesta vuoden 2014 toisella vuosineljänneksellä. Olemme koonneet oheen tärkeimmät kohdat yhtiön virallisesta toisen vuosineljänneksen tulosraportista:

  • Yhtiön nettoliikevaihto kasvoi 28,5 prosenttia 32,5 miljoonaan dollariin,oltuaan 25,3 miljoonaa dollaria vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä. Tämä olineljäs peräkkäinen vuosineljännes, jolla yhtiömme teki ennätystuloksen.  
  • Menestys perustuu suurelta osin Etelä-Korean ja Japanin myynnin kasvuun. Kyseiset markkina-alueet tekevät nyt erittäin hyvää tulosta.
  • Nettoliikevaihdon kasvuun ovat vaikuttaneet työhönsä sitoutuneet johtajat, vahva toteutus ja maailmankonferenssin sekä SLMsmart-painonhallintajärjestelmän lanseerauksen positiiviset vaikutukset Aasian-Tyynenmeren markkina-alueen myynnille.
  • Etelä-Korean myynti on noussut ensisijaisesti SLMsmart-painonhallintajärjestelmän jatkuvasti kasvavan suosion ansiosta. Synergyn painonhallintatuotteiden tuoteryhmän myynti on kasvanut 0,7 miljoonasta dollarista 2,2 miljoonaan dollariin. Tuoteryhmän osuus liikevaihdosta on noussut 2,7 prosentista 6,8 prosenttiin.
  • Katetuotto nousi 36,1 prosenttia 11,8 miljoonaan dollariin, oltuaan 8,7 miljoonaa dollaria vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä. Tämä perustuu ensisijaisesti nettoliikevaihdon kasvuun.
Synergy kiittää hyvästä menestyksestään tiimijäseniä, yhtymän työntekijöitä ja asiakkaitaan kaikkialla maailmassa. Synergy on myös kiitollinen yhteistyökumppanuudesta Nature's Sunshine Products -yhtiön kanssa. NSP on alan tunnustettu markkinajohtaja, joka on sitoutunut tuotteidensa tinkimättömään laatuun.

Kuten edellä totesimme, SLMsmart-tuotesarjan myynti Aasian-Tyynenmeren markkina-alueella on avannut jälleenmyyjille uusia tulonlähteitä. Synergy valmistautuu SLMsmart-tuotesarjan lanseeraukseen Euroopan markkina-alueella, jossa esilanseeraukseen osallistunut testiryhmä on tehnyt häikäisevää tulosta. Testiryhmän hyvät tulokset luovat kasvavia odotuksia varsinaisen tuotelanseerauksen suhteen. Huomaa: testiryhmän tulokset julkaistaan tässä blogissa testijakson päättyessä, kun lopulliset tiedot on koottu.

Synergy WorldWiden menestys ja kasvu on meille ensisijaisen tärkeää, ja koemme olevamme erittäin etuoikeutettuja. Katsomme luottavaisin mielin tulevaisuuteen, sillä jokaisella meistä on mahdollisuus jättää maailmalle paremman fyysisen terveyden, henkisen hyvinvoinnin ja hyvän toimeentulon perintö. 


CONVERSATION

Instagram

Follow Us