Osallistu SLMsmart-aktivointihaasteeseen!

Liiketoimintamahdollisuutesi moninkertaistuivat juuri: SLMsmart-ateriankorvike on nyt virallisesti saatavilla kaikilla markkina-alueilla. Siitä saat uutta vauhtia liiketoimintaasi ja uusien asiakkaiden ja jälleenmyyjien hankkimiseen, ja sen avulla voit kasvattaa liiketoimintaasi huomattavasti. Kaiken lisäksi Synergy palkitsee kasvun!


Mikä SLMsmart-aktivointihaaste on? 1. lokakuu 2014 – 28. helmikuu 2015, Synergy maksaa kaksi erillistä bonusta niille jotka aktiivisesti sponsoroivat ja rakentavat heidän yritystään 200 tai 500 CV SLMsmart aktivointi pakettien avulla.

Bonus 1: SLMsmart-aktivointibonus

Synergy palkitsee sinut 100 euron SLMsmart-aktivointibonuksella jokaisesta kolmea uutta jälleenmyyjää / asiakkaitasta, joita sponsoroit 200 CV:n SLMsmart-aktivointipaketilla. Bonus maksetaan siis aina uudelleen kolmesta henkilöstä, joita sponsoroit samalla paketilla. Kuukausittaisten SLMsmart-aktivointibonusten määrää ei ole rajoitettu.

Saadakseen SLMsmart-aktivointihaastebonuksensa sponsoreiden tulee lähettää kolmen hengen ryhmiensä tiedot sisältävä SLMsmart-aktivointihaastelomake asiakaspalveluun.

→ SLMsmart-aktivointihaastelomake

Huom. SLMsmart-aktivointibonus maksetaan vain jokaisesta onnistuneesti sponsoroidusta kolmen hengen ryhmästä.  

Bonus 2: SLMsmart-haastebonus

Kun saat sponsoroimasi uudet jäsenet osallistumaan 90 päivän mittaiseen haasteeseen ja vähintään yksi osto joka on 120 CV:n SLMsmart-autoship-paketin kahtena peräkkäisenä kuukautena aktivointitilauksen jälkeen, Synergy maksaa sinulle 200 euron SLMsmart-haastebonuksen.

Saadakseen SLMsmart-haastebonuksensa 90 päivän jakson jälkeen sponsoreiden tulee lähettää SLMsmart-aktivointihaastelomake asiakaspalveluun.

→ SLMsmart-aktivointihaastelomake 

Nyt kannattaa kannustaa ihmisiä osallistumaan 90 päivän SLMsmart-haasteeseen. Se on terveellinen tapa karistaa kiloja tai pitää paino nykyisellään.

Esimerkki: Henrillä on kaksi kolmen hengen ryhmää, joita hän sponsoroi 200 CV:n SLMsmart-aktivointipaketilla. Yksi kolmen hengen ryhmä tekee aktivointitilauksen, ja kaikki kolme jäsentä tekevät lisätilaukset kahtena seuraavana kuukautena. Toisen ryhmän jäsenet tekevät aktivointitilaukset, mutta vain kaksi heistä tilaa 120 CV:n paketit seuraavina kahtena kuukautena ja täyttää siten 90 päivän haasteen vaatimukset. Henri saa 300 euroa ensimmäisestä ryhmästä ja 100 euroa toisesta. Valitettavasti hän ei saa 200 euron SLMsmart-haastebonusta toisesta ryhmästä.


Huomaa:
  • Jos joku kolmikkojesi jäsenistä päättää olla jatkamatta haastetta, hänet voidaan korvata toisella SLMsmart-aktivointipaketin tilanneella henkilöllä, joka ei vielä kuulu mihinkään kolmen hengen ryhmään. Sinun täytyy kuitenkin täyttää SLMsmart-aktivointihaastelomake, jotta voit lisätä tämän uuden henkilön johonkin ryhmistäsi.
  • Kaikilla haasteeseen osallistuviksi rekisteröimilläsi henkilöillä täytyy olla voimassa oleva autoship-kestotilaus.
  • Jotta voit saada SLMsmart-aktivointihaastebonuksen, sinulla täytyy olla vähintään 120 CV:n autoship-kestotilaus.
Bonusmääriä ei ole rajoitettu. Mitä useampia kolmen hengen ryhmiä rekisteröit ja saat osallistumaan SLMsmart-haasteeseen koko 90 päivän jakson ajan, sitä paremmalta tilisi saldo näyttää!

CONVERSATION

Instagram

Follow Us