Laadunvarmistus: Testaus

Sadonkorjuun jälkeen kaikki materiaalit toimitetaan Nature’s Sunshine Products -yhtiön valmistuslaitokseen, jossa ne käyvät läpi joukon perusteellisia laadunvalvontatestauksia ja joiden avulla varmistetaan niiden puhtaus ja potenssi. Jokainen tuleva materiaali testataan perusteellisesti ennen kuin sitä ryhdytään käyttämään Synergyn V3 System  -tuotteissa.

Valmistuksen eri vaiheiden aikana suoritetaan yhteensä 247 testiä.

Kun olemme saaneet tuotteen valmiiksi, sen täytyy myös läpäistä 15 erilaista testiä ennen kuin se saa lopullisen hyväksyntäleiman. Seuraavassa on esimerkki joistakin testeistä, joita raaka-aineiden täytyy läpäistä ennen kuin niitä käytetään missään V3 System -tuotteissa. On tärkeää huomata, että V3 System -tuotteiden ja niiden raaka-aineiden täytyy läpäistä jokainen testi. Jos jostakin testistä saadaan kielteinen tulos, kyseinen raaka-aine tai lopputuote hylätään.

Infrapunaspektroskopia (FTIR)

Fourier Transform -infrapunaspektroskopiassa testattavan raaka-aineen aitous ja puhtaus varmistetaan infrapunan avulla. Jokaisella raaka-aineella on ainutlaatuinen taajuus, jolla se imee infrapunavaloa. Kun taajuus kartoitetaan tietyn absorptiospektrin läpi, sitä voidaan verrata formulointiprosessin vakiosettiin.

Ohutkerroskromatografia

Ohutkerroskromatografiatestin (TLC) avulla voidaan ottaa "sormenjäljet" yrttinäytteestä ja verrata sitä tunnettujen standardien kirjastoon. Tämän testin avulla pystymme tunnistamaan raaka-aineen ja varmistamaan, että se sisältää kaikki keskeiset komponentit.Suuren erotuskyvyn nestekromatografian

Erittäin herkän tietokoneohjatun välineistön avulla on mahdollista analysoida ProArgi-9+ -, Mistify- ja PhytoLife -tuotteiden ainesosat. Välineistö erottelee, tunnistaa ja määrittää yksittäisten komponenttien määrän edistyneen teknologian avulla. Jokainen lopputuote testataan ja varmistetaan, että kaikki etiketeissä esitetyt väitteet pitävät paikkansa.

Tuhkatestit

Raaka-ainenäytteitä poltetaan 700 celsiusasteessa tunnin ajan. Kaikki palamisen jälkeen jäljellä oleva tuhka koostuu mineraalisisällöstä, joka punnitaan ja analysoidaan. Jokaisella yrtillä on sille ominainen mineraalipitoisuus ja vastaava tyypillinen pitoisuus tuhkassa. Jos löydämme tuhkasta pitoisuuden, joka on merkittävästi korkeampi kuin tyypillinen tuhkan pitoisuus, epäilemme, että ainesosa sisältää multaa tai muuta vierasta ainetta. Tämä voi johtua siitä, että sadonkorjaajat eivät puhdista multaa riittävän hyvin kasveista ennen kuin lähettävät ne meille. Jos raaka-aine ei läpäise tuhkatestiä, se hylätään.

Gammalaskin

Jotkin raaka-aineet ovat lähtöisin sellaisista osista maailmaa, joissa ne saattavat olla säteilyn saastuttamia. Tämä testi osoittaa, ovatko materiaalit saastuneita ja auttavat pitämään kaikki Synergyn tuotteet vapaana säteilystä.

Induktiivisesti kytketty plasma – massaspektrometri (ICP-MS)

Induktiivisesti kytketyn plasman liekki palaa 8 727 celsiusasteessa. Raaka-aineen tai lopputuotteen näyte liuotetaan hapossa ja ruiskutetaan sitten liekin keskelle. Erilaiset elementit hehkuvat eri värisinä oman ainutlaatuisen värinsä mukaan. Erittäin herkkä spektrometri mittaa liekin sisältämän jokaisen mineraalin kirkkauden ja kertoo, kuinka paljon näytteessä on kutakin mineraalia miljardisosaan saakka. Jos raaka-aineessa on ei-toivottuja elementtejä, lähetys hylätään. Tämän testin avulla seulotaan myös ei-toivotut elementit, kuten arsenikki, lyijy, kadmium ja elohopea. Kun kukin V3-tuote on valmis, testien avulla varmistetaan, että niiden mineraalisisältö täyttää etiketissä esitetyt väitteet.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us