Team Managereiden haastattelu: Tiina ja Kari Lindh

Tiina ja Kari Lindh kiinnostuivat Synergyn tuotteista, koska he työssäkäyvinä neljän lapsen vanhempina tarvitsivat voimia arjen pyörittämiseen. Saatuaan tuotteilla hyvät kokemukset, he kiinnostuivat myös Synergyn tarjoamasta liiketoimintamahdollisuudesta.

 Alussa Tiina koki Synergy-työn itselleen täydellisenä, koska hän on aina halunnut työtä jossa voi auttaa ihmisiä ja Kari seurasi sivusta ja kannusti. Vähitellen myös Kari siirtyi ottamaan aktiivisempaa roolia ja nyt Tiina ja Kari tekevät tiiviisti töitä yhdessä.

Tiina ja Kari ovat ovat menestyneet Synergyssä upealla tavalla esimerkkiä näyttämällä. He ovat rakentaneet liiketoimintansa vahvalle pohjalle ja auttamalla muita menestymään, he menestyvät itsekin.


1. Miten tutustuitte Synergyyn?

Tiina ja Kari: Kuulimme Synergystä Eric ja Kati Gammalsilta. He soittivat ja kertoivat, että heillä on tärkeää asiaa kerrottavanaan ja sovimme tapaamisen. Tapaamisen jälkeen otimme tuotteet käyttöömme. Saatuamme hyvät kokemukset tuotteista ja osallistuttuamme Suomen avajaistilaisuuteen lokakuussa 2011, saimme kunnolla kipinän lähteä tähän mukaan.

2. Mikä on lempituotteenne ja millä perusteella?

Tiina ja Kari: Kaikki Synergyn V3-ohjelman tuotteet ovat todella tärkeitä! Huomaamme, että voimme paljon paremmin kun käytämme ProArgi9+aa, Mistifya ja Phytolifea. ProArgi9+:a ja Mistifyä olemme käyttäneet jo 2 ½ vuotta ja ne antavat lisää vireyttä ja toimintakykyä. Phytolife tuli Suomeen n. puoli vuotta sitten ja sen ansiosta tulee juotua riittävästi vettä ja siitä tulee vain niin hyvä olo!


Synergy: Mitkä avaintekijät ovat olleet Synergyssä menestymisenne takana?

Tiina ja Kari: Olemme keskittyneet siihen, että teemme asioita systemaattisesti joka päivä.
Uskomme, että kaikkein tärkeintä on ollut a) oma sitkeys ja jatkuva kouluttautuminen sekä b) tiivis yhteistyö tiimin jäsenten kanssa esim. sen varmistaminen, että osaaminen siirtyy tiimissä eteenpäin eli varmistaa, että yksilöt tiimissä menestyy ja että heidän taidot kehittyvät koko ajan.

Synergyssä menestyy kun opettelee sen, miten kaikkein menestyneimmät ovat toimineet. Olemme onnekkaita, että meillä on erittäin menestyneet huippusponsorit: Kati ja Eric! Heidän esimerkkinsä asenteista, ajatuksen voimasta, kasvamisesta johtajuuteen jne. puhuttelee todella paljon. Haluamme seurata heidän jalanjälkiään! Katin sanoin ”Pyörää on turha keksiä uudestaan!”

Synergy: Mitä asioita Team Managerina teet auttaessasi tiimiänne menestymään ja saavuttamaan tavoitteensa. Millaisia tekemisiä työpäiväänne kuuluu?

Tiina ja Kari: Tällä hetkellä työmme koostuu suurimmaksi osaksi siitä, että tuemme liiketoiminnanrakentajia tiimissämme onnistumaan ja menestymään. Teemme sitä eri tavoin; opastamme 3-kantapuheluiden avulla, pidämme startti-palavereita ja valmennus- sekä tutustumispuheluita, pidämme viikottain tiimipuheluita ja järjestämme koulutuspäiviä tiimille sekä koulutuksia Skypen kautta. Pidämme myös paljon puhelininfoja, teemme huolenpitosoittoja ja pidämme myös jonkin verran kotiesittelyitä ja avoimia infoja.

3. Mitkä avaintekijät ovat olleet Synergyssä menestymisenne takana?

Tiina ja Kari: Olemme keskittyneet siihen, että teemme asioita systemaattisesti joka päivä.
Uskomme, että kaikkein tärkeintä on ollut a) oma sitkeys ja jatkuva kouluttautuminen sekä b) tiivis yhteistyö tiimin jäsenten kanssa esim. sen varmistaminen, että osaaminen siirtyy tiimissä eteenpäin eli varmistaa, että yksilöt tiimissä menestyy ja että heidän taidot kehittyvät koko ajan.

Synergyssä menestyy kun opettelee sen, miten kaikkein menestyneimmät ovat toimineet. Olemme onnekkaita, että meillä on erittäin menestyneet huippusponsorit: Kati ja Eric! Heidän esimerkkinsä asenteista, ajatuksen voimasta, kasvamisesta johtajuuteen jne. puhuttelee todella paljon. Haluamme seurata heidän jalanjälkiään! Katin sanoin ”Pyörää on turha keksiä uudestaan!”

4. Mitä asioita Team Managerina teet auttaessasi tiimiänne menestymään ja saavuttamaan tavoitteensa. Millaisia tekemisiä työpäiväänne kuuluu?

Tiina ja Kari: Tällä hetkellä työmme koostuu suurimmaksi osaksi siitä, että tuemme liiketoiminnanrakentajia tiimissämme onnistumaan ja menestymään. Teemme sitä eri tavoin; opastamme 3-kantapuheluiden avulla, pidämme startti-palavereita ja valmennus- sekä tutustumispuheluita, pidämme viikottain tiimipuheluita ja järjestämme koulutuspäiviä tiimille sekä koulutuksia Skypen kautta. Pidämme myös paljon puhelininfoja, teemme huolenpitosoittoja ja pidämme myös jonkin verran kotiesittelyitä ja avoimia infoja.

5. Teillä on tiimissänne hyvä tekemisen meininki ja tiivis porukkahenki. Mitkä asiat ovat auttaneet teitä tiimihengen synnyttämisessä?

Tiina ja Kari: Siihen vaikuttaa varmasti yhdessä tekeminen. Keskitymme tukemaan tiimijäseniämme saavuttamaan tavoitteensa, koska mielestämme johtajan ainut tehtävä on saada muut loistamaan! Paras fiilis syntyy siitä, kun yhdessä työskentelyn jälkeen pääsemme jakamaan sen ilon mikä syntyy tavoitteiden saavuttamisesta. Promoamme myös kansainvälisiin konferensseihin osallistumista, koska ilman sitä kokemusta ja tietoa mitä niissä saa, on menestyvän Synergy-liiketoiminnan rakentaminen paljon vaikeampaa. Matkustaminen koulutuksiin tiivistää myös porukkahenkeä kun pääsee yhdessä kokemaan asiat. Oli hienoa osallistua syyskuussa 14 hengen voimin Synergyn maailmankonferenssiin, joka järjestettiin Etelä-Koreassa Soulissa ja ensi vuonna lähdemme Barcelonan konferenssiin isolla porukalla!

6. Mitä saavuttamanne pin-taso merkitsee teille ja tiimillenne?

Tiina ja Kari: Pin-tasot toimivat merkkipaaluina, ja niiden avulla on helppo asettaa itselle tavoitteita. Pin-tasojen avulla näkee työnsä tulokset ja ne kannustavat tekemään töitä. Kun itse on ensin saavuttanut Team Manager tason, voimme nyt auttaa muita tekemään saman.

7. Millä tavalla elämänne on muuttunut sen jälkeen kun liityitte Synergyyn?

Tiina ja Kari: Todella merkittävästi hyvinkin monella osa-alueella; terveys ja fyysinen hyvinvointimme on kohentunut ja koko perhe voi paremmin.

Synergy on myös yhdistänyt meitä, koska tätä liiketoimintaa on todella mukavaa tehdä yhdessä puolison kanssa. Synergy-liiketoiminta on ihmisenä kasvamisen koulu, johon kannattaa hypätä mukaan!

Synergy-liiketoiminta mahdollistaa myös vapauden mitä tekee, sillä olemme saaneet Synergyn avulla taloudellista hyvinvointia. Tässä vaiheessa Tiina on jo saanut jättää edellisen työn taakseen ja hän pystyy nyt keskittymään täysipäiväisesti Synergy-liiketoimintaan. Olemme saaneet paljon uusia positiivisia ihmissuhteita ja maailma on avartunut matkojen ja kansainvälisten konferenssien ansiosta.

8. Mitä toivotte saavuttavanne Synergyssä seuraavien lähivuosien aikana?

Tiina ja Kari: Tavoitteenamme on auttaa tiimijäseniämme saavuttamaan omat tavoitteensa ja sitä kautta saavutamme Team Director, Team Elite ja Pearl Executive tasot. Näiden saavutusten myötä saamme perheellemme lisää taloudellista tasapainoa ja sitä kautta pystymme jakamaan sitä edelleen ympäristöömme ja kanssaihmisillemme.

9. Jos antaisitte muutaman neuvon uudelle juuri Synergyyn liittyvälle tiimijäsenelle, niin mitkä ne olisivat?

Tiina ja Kari:

  • Hanki itsellesi kokemus tuotteista ja nosta tarvittaessa annostusta. 
  • Luota, että opit tämän ja menestyt, äläkä anna periksi! Tee työtä sydämellä ja kanssaihmisten parhaaksi.
  • Tee pieniä joka päivä asioita, niistä koostuu isot asiat ja ole alussa päivittäin yhteydessä sponsoriisi/ylälinjaasi. 
  • Selvitä itsellesi kaikki epäselvät asiat. Kohdatessasi haasteellisia tilanteita, ole heti yhteydessä ylälinjaasi. Jokainen tulee kohtaamaan Synergy urallaan erilaisia kasvun paikkoja ja haasteita. Olemme huomanneet, että vaikka asia tuntuisi kuinka vaikealta, niin sen yli on mahdollista päästä ja juuri nämä haasteet kasvattavat meitä eniten.
  • Kiinnitä huomiota ajatuksiisi ja asenteisiisi. Lue menestyskirjoja. Kehitä itseäsi menemällä epämukavuusalueelle ja osallistu koulutuksiin sekä kansainvälisiin konferensseihin

10. Millaisia ominaisuuksia Synergy johtajalla tulisi olla johtaessaan menestyvää tiimiään?

Tiina ja Kari:

  • Johtajan tulee näyttää esimerkkiä, koska se miten johtaja ajattelee ja toimii siirtyy eteenpäin. Synergyssä tiimijohtajan työ on suurelta osin opastusta ja koulutusta ja tässä tarvitaan eniten läsnäolon taitoa, kykyä kuunnella, kärsivällisyyttä ja halua auttaa.
  • Johtajalla tulee olla tilannetajua ja kykyä päästää irti. On tärkeää tiedostaa, että milloin on aika olla tukena ja milloin on aika rohkaista uutta tiimijäsentä kokeilemaan omia siipiään Tavoitteenamme on kehittää johtajia tiimissä ja se syntyy kannustuksen ja osallistamisen avulla. Benjamin Franklinia siteeraten: ”Kerro minulle, niin unohdan. Näytä minulle, niin minä saatan muistaa. Ota minut mukaan tekemään, niin minä ymmärrän.”CONVERSATION

Instagram

Follow Us